[1]
Prüfer, P. i Piszczygłowa, B. 2019. Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacje. Zeszyty Naukowe KUL. 62, 4 (grudz. 2019), 117-131. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.06.