(1)
Prüfer, P.; Piszczygłowa, B. Wartość Czasu Pracy W podmiotach Leczniczych. Dylematy, Uregulowania, Społeczno-Moralne Implikacje. znkul 2019, 62, 117-131.