Prüfer, P., & Piszczygłowa, B. (2019). Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacje. Zeszyty Naukowe KUL, 62(4), 117-131. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.06