PRÜFER, P.; PISZCZYGŁOWA, B. Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacje. Zeszyty Naukowe KUL, v. 62, n. 4, p. 117-131, 18 dez. 2019.