Prüfer, Paweł, i Bernadeta Piszczygłowa. 2019. „Wartość Czasu Pracy W podmiotach Leczniczych. Dylematy, Uregulowania, Społeczno-Moralne Implikacj”e. Zeszyty Naukowe KUL 62 (4), 117-31. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.06.