Prüfer, P. i Piszczygłowa, B. (2019) „Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacj”e, Zeszyty Naukowe KUL, 62(4), s. 117-131. doi: 10.31743/zn.2019.62.4.06.