[1]
P. Prüfer i B. Piszczygłowa, „Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacj”e, znkul, t. 62, nr 4, s. 117-131, grudz. 2019.