Prüfer, P., i B. Piszczygłowa. „Wartość Czasu Pracy W podmiotach Leczniczych. Dylematy, Uregulowania, Społeczno-Moralne Implikacj”e. Zeszyty Naukowe KUL, T. 62, nr 4, Dec. 2019, s. 117-31, doi:10.31743/zn.2019.62.4.06.