1.
Prüfer P, Piszczygłowa B. Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacje. znkul [Internet]. 18grudz.2019 [cytowane 20wrz.2020];62(4):117-31. Available from: https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/9821