„Studia Nauk Teologicznych” to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku i zawiera artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych. W latach 2006-2022 współwydawcą czasopisma był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ STRONĘ CZASOPISMA: https://journals.pan.pl/snt

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1896-3226 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2719-3101 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Aktualna strona czasopisma

2024-02-26

STRONA CZASOPISMA „STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH PAN” ZOSTAŁA PRZENIESIONA.

ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ STRONĘ CZASOPISMA:

https://journals.pan.pl/snt  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journal Master List (Index Copernicus)
  • EBSCO
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • ERIH PLUS
  • Biblioteka Nauki

MNiSW
70 punktów (2021)

Index Copernicus
100 (2021)

Pobieranie

Pełny numer