Kontakt

WYDAWCA
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
(współwydawca: Wydział Teologii KUL)
ul. Kard. S. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

Główna osoba do kontaktu

Marian Machinek
0048 609 777 846

Wsparcie techniczne