„Studia Nauk Teologicznych” jest to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku i zawiera artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych. Publikujemy w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz francuskim.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1896-3226 LIBCOM JOURNAL

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 


  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus (IC)
  • Czytelnia Czasopism PAN (http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119336)
  • POL-Index
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

MNISW
20 punktów (2019)

Index Copernicus
81.18 (2018)