Zespół redakcyjnyKs. prof. dr hab. Marian Machinek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – przewodniczący
https://orcid.org/0000-0002-1857-1018

Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
https://orcid.org/0000-0001-7847-0203 

Ks. dr hab. Krystian Kałuża (Uniwersytet Opolski)
https://orcid.org/0000-0002-7605-8132
 
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu)
https://orcid.org/0000-0002-0763-0430
 
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
https://orcid.org/0000-0002-6287-7938
 
Ks. dr hab. Rajmund Porada (Uniwersytet Opolski)
https://orcid.org/0000-0003-2054-0824
 
Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
https://orcid.org/0000-0002-9794-4010
 
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
https://orcid.org/0000-0001-8064-9042
 
Prof. dr hab. Henryk Sławiński (Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie)
https://orcid.org/0000-0003-4290-6743
 
dr Agata Rujner (Akademia Katolicka w Warszawie) – sekretarz redakcji
https://orcid.org/0000-0003-3673-9432

Redaktorzy tematyczni: 

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – teologia moralna

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – nauki biblijne

prof. dr hab. Jacek Salij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – teologia dogmatyczna

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie) – teologia fundamentalna

Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (Uniwersytet Opolski) – teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Akademia Ignatianum w Krakowie) – patrologia, historia Kościoła

 

Redaktorzy językowi:

Raymund Brennan – Londyn/Wielka Brytania (j. angielski)
Alois Hüging – Biesdorf/Niemcy (j. niemiecki)

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Clemens Breuer (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ks. prof. dr Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Pietras (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologia w Warszawie)
Prof. dr Stefan Iloaie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia)
Prof. dr Gerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy)
Ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk (Pontificia Università Gregoriana Rzym, Włochy)
Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz (Bobolanum Warszawa)
Ks. prof. dr Štefan Lenčiš (Katholícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
Ks. prof. Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski)
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kraków)
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Hiszpania)
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ks. prof. dr Józef Smyksy (Universidad Catolica Boliviana, Cochabamba, Boliwia)