Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
 

ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ STRONĘ CZASOPISMA:  https://journals.pan.pl/snt 

Aby zgłosić tekst do publikacji w czasopiśmie „Studia Nauk Teologicznych PAN”, prosimy zarejestrować się/zalogować się na stronie: https://www.editorialsystem.com/snt a następnie postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.