Nowy temat: "Spór o osobę ludzką w dialogu teologii z nauką i kulturą"

2021-02-10

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów, podejmujących następujący temat do numeru 18 (2023):

"Spór o osobę ludzką w dialogu teologii z nauką i kulturą"

W każdym numerze publikujemy także teksty teologiczne oraz z zakresu dyscyplin pokrewnych, dotyczących innej tematyki.

Termin nadsyłania tekstów –  15 kwietnia 2023 r.