Nowy temat: Teologia w świecie ludzkiego poznania

2021-02-10

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do numeru 17 (2022), podejmujących następujący temat:

Teologia w świecie ludzkiego poznania

W każdym numerze publikujemy także teksty teologiczne oraz z zakresu dyscyplin pokrewnych, dotyczących innej tematyki.

Termin nadsyłania tekstów –  15 kwietnia 2022 r.