Nowa punktacja czasopisma w Index Copernicus – 100 pkt

2022-10-03

"Studia Nauk Teologicznych PAN" otrzmały 100 punktów na ICI Journals Master List 2021: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3514. Zapraszamy Autorów i Czytelników do zapoznania się z profilem czasopisma i publikowania artykułów, sprawozdań i recenzji!