Posługa charyzmatyczna jako implikacja nowej ewangelizacji na przykładzie Kościoła w Polsce

Paweł Władysław Brożyna

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Polska
https://orcid.org/0000-0002-8627-2087


Abstrakt

Podstawową misja Kościoła jest doprowadzenie człowieka do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Służyć ma temu szeroko pojęta ewangelizacja. Wielu wskazuje, że obecnie Kościół przeżywa kryzys. Wydaje się, że zjawisko sekularyzacji zbiera największe dotychczas żniwo. Równolegle obserwuje się coś odwrotnego. Tysiące ludzi w Polsce i na całym świecie odnajduje się na nowo w Kościele. Bez wątpienia dzieje się tak za sprawą nowej ewangelizacja, która jest owocem Soboru Watykańskiego II. Szczególna rolę w tym dziele odgrywają dary duchowe zwane charyzmatami, które są dane przez Ducha Świętego. Wraz z nimi zauważalne jest posługa charyzmatyczna, która gromadzi liczne rzesze ludzi potrzebujących i szukających Bożej Obecności i Bożego działania. Dzięki tej posłudze i wielkiej roli nowych wspólnot przeżywamy obecnie wiosnę Kościoła.

 

Słowa kluczowe:

nowa ewangelizacja, charyzmaty, posługa charyzmatyczna, ewangelizacja, sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość, wspólnoty charyzmatyczne.

Baczyński A., Telewizja w służbie ewangelizacji, Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 1998.

Bejda H., Księga obietnic. Łaski przyrzeczone przez Jezusa i Maryję, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2017.

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, Jesteśmy przyjaciółmi tych, którzy znają Boga, i tych którzy Go jeszcze nie znają, https://opoka.org.pl/biblioteka, [dostęp: 30 III 2019 r.].

Benedykt XVI, Ubicumque et Semper, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/ubicumque_21092010.html [dostęp: 05 V 2019 r.].

Blachnicki F., Wielki nakaz Misyjny Chrystusa, http://www.blachnicki.oaza.pl/conf/agape/rnz5.html [dostęp: 30 III 2019 r.].

Blachnicki F., Została nam powierzona Ewangelia, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2007.

Cantalamessa R., Maggioni B., Modlić się w Duchu i prawdzie Modlitwa według Biblii, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2011.

Cantalamessa R., Wiara, która zwycięża świat, Kraków: Wydawnictwo Serafin 2019.

Click to pray – papież franciszek uruchomił modlitewną aplikację, https://www.tvp.info/40937212/click-to-pray-papiez-franciszek-uruchomil-modlitewna-aplikacje, [dostęp: 30 V 2019].

Cyran W., Abyście mieli wspólnotę z nami, Częstochowa: Wydawnictwo Regina Poloniae 2005.

Czaja A., Jesteśmy u początku rozeznawania, https://episkopat.pl/bp-czaja-jestesmy-u-poczatku-rozeznawania-rozmowa-o-pentekostalizmie-i-pentekostalizacji/ [dostęp: 30 III 2019].

Dec I., Kościół Ewangelizowany i Ewangelizujący, w: A. Tomko (red.), Nowa ewangelizacja, ożywienie wiary, Wrocław: Wydawnictwo Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_pl.pdf [dostęp: 30 VIII 2019].

Główny Urząd Statystyczny, Życie religijne w Polsce, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html [dostęp: 30 III 2019 r.].

Hamman A., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1990.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej na placu przed Katedrą, Słowa skierowane do Polaków, w: NKK.

Jan Paweł II, Katechezy Jana Pawła II, Duch Święty Źródłem Darów i charyzmatów w Kościele, w: NKK.

Jan Paweł II, Katechezy Jana Pawła II, Duch Święty, Duch Święty Wielką Obietnicą Chrystusa, w: NKK.

Jan Paweł II, Katechezy Jana Pawła II, Dziedziny Apostolstwa Świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła, w: NKK.

Jan Paweł II, Katechezy Jana Pawła II, Ewangelizacja i katecheza podstawowym zadaniem Kościoła, w: NKK.

Jan Paweł II, Katechezy Jana Pawła II, Jezus Chrystus Przychodzi w mocy Ducha Świętego, w: NKK.

Jan Paweł II, List Apostolski Maestro en la Fe z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, w: NKK.

Jan Paweł II, Orędzia Jana Pawła II, Jesteście bogactwem Kościoła, w: NKK.

Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Kościele świętego Krzyża, Warszawa 1978, w: NKK.

Jan Paweł II, Wypowiedzi skierowane do Polaków, Homilia w czasie Mszy Świętej odprawianej przed opactwem oo. Cystersów w Mogile, w: NKK.

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris Missio, w: NKK.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, w: NKK.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallotinum 1994.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec WEB 2.0, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2013.

Kloch J., Środowiska diecezji i zakonów w Polsce wobec Web 2.0, w: R. Kowalski (red.), Kościół – Komunikacja – Wizerunek, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2016.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, w: NKK.

Kudasiewicz J., Rola charyzmatów w Kościele pierwotnym, https://biblista.pl/ukryte/czytelnia-biblijna/5425-rola-charyzmatow-w-kociele-pierwotnym-ks-j-kudasiewicz.html [dostęp: 20 V 2019].

Kulisy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, https://www.youtube.com/watch?v=L7Bj6WyzrAk&t=212s, [dostęp 30 III 2019].

Mariański J., Sekularyzacja. Desekularyzacja. Nowa duchowość, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2013.

Napiórkowski A., Reforma i rozwój Kościoła, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012.

Nauczanie Kościoła Katolickiego, [CD-ROM], Kraków: Wydawnictwo M 2005.

O Odnowie, http://odnowaopolelubelskie.pl/o-odnowie/ [dostęp: 1 IV 2020].

Papież świętuje pięciolecie swojego konta na Twitterze, https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6493,papiez-swietuje-pieciolecie-swojego-konta-na-twitterze.html, [ dostęp: 30 V 2019 r.].

Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, 20,https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/ adhortacje/evangelii_nuntiandi.html [dostęp: 16 VI 2019 r.]

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1982, w: NKK.

Płusa S., Charyzmaty w służbie nowej ewangelizacji. Posoborowe inicjatywy ewangelizacyjne w Kościele Polskim, w: B.r., Nowa Pięćdziesiątnica w Kościele Polskim, Warszawskie Studia Pastoralne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018, s. 161-181.

Rosik M., Charyzmaty, http://www.mariuszrosik.pl/wp-content/uploads/2017/05/CHARYZMATY.pdf, [dostęp: 19 V 2019 r.].

Rosik M., Co mówi Duch Święty do Kościoła w Polsce, http://www.mariuszrosik.pl/?p=11081 [dostęp: 30 III 2019 r.].

Sawa P., Podstawy teologiczne, w: P. Sawa, A. Sepioło, I. Zieolnka (red.), Charyzmaty w służbie ewangelizacji, Gliwice: Wydawnictwo Szkoły Nowej Ewangelizacji 2017, s. 17-48.

Sawa P., Sepioło A., Zielkonka I. (red.), Charyzmaty w służbie ewangelizacji, Gliwice: Wydawnictwo Szkoły Nowej Ewangelizacji 2017.

Siemieniewski A., ABC charyzmatów w czwartym wieku – dary duchowe za czasów Atanazego, Bazylego i Cyryla, ,,Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne" 1 (2006), s. 139-151.

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, w: NKK.

Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, w: NKK.

Spitzer M., Cyfrowa demencja, Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura 2016.

Synod Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html [dostęp: 25 V 2019 r.].

Włodarczyk J., Charyzmaty Ducha Świętego, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2015.

Wojtyła K., Kazanie na Areopagu. 13 Katechez, w: NKK.

Zajączkowska B., Kościół na świecie w liczbach, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-06/chrzescijanie-statystyki-annuario-pontificio-2018.html, [dostęp: 30 III 2019 r].

Zaleski W., Apostołowie Jezusa Chrystusa, Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 1966.

Zimnica – Kuzioła E., Moralny wymiar religijności członków Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, w: J. Baniak (red.), Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM 2012, s. 291-306.

Pobierz

Opublikowane
2020-09-15


Brożyna, P. W. (2020). Posługa charyzmatyczna jako implikacja nowej ewangelizacji na przykładzie Kościoła w Polsce. Studia Nauk Teologicznych PAN, (15), 267–286. https://doi.org/10.31743/snt.5843

Paweł Władysław Brożyna  pawelbrozyna81@gmail.com
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego (diecezja wrocławska). Studia magisterskie ukończone na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii praktycznej. Tytuł licencjusza świętej teologii zdobyty na Uniwersytecie Opolskim na katedrze teologii moralnej i duchowości. Studia doktoranckie ukończone na PWT we Wrocławiu. Obecnie wikariusz parafialny przygotowujący się do obrony pracy doktorskiej  z zakresu teologii duchowości. pawelbrozyna81@gmail.com.

https://orcid.org/0000-0002-8627-2087