A Tale of Two Women. Reflections on Two Types of Morality, One Hundred Years after the Birth of St. John Paul II

Reflections on Two Types of Morality, One Hundred Years after the Birth of St. John Paul II

Stephan Martin Kampowski

Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia , Włochy
https://orcid.org/0000-0002-7927-6100


Abstrakt

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II niniejszy artykuł podejmuje temat jego spuścizny w teologii moralnej, badając trwałą aktualność encykliki Veritatis Splendor z 1993 roku. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy autorzy nazywają nową moralnością, encyklika ta podtrzymuje klasyczne pojęcie moralności jako sfery, w której mamy do czynienia  z absolutem, do tego stopnia, że można nawet być wezwanym  do złożenia męczeńskiej ofiary z własnego życia. Jako postać moralności klasycznej, esej przedstawia Antygonę, która ryzykowała życie, by uczcić ciało zmarłego brata. Inną kobietą która służy jako postać nowej moralności jest Pani Bergmeier, chwalona przez zwolenników tego podejścia za to, że popełniła cudzołóstwo by móc zjednoczyć się z rodziną. Analizując różnice między tymi dwoma postaciami, artykuł przypomina klasyczne rozróżnienie między wyborem a intencją oraz argumentuje, że nowa moralność zapomniała o momencie wyboru, zaliczając go całkowicie do intencji. W swoim nauczaniu na temat moralnego przedmiotu czynu i czynów z natury złych Veritatis Splendor broni podstawowego doświadczenia moralnego – tego, że mamy wybór i że nasze wybory mają znaczenie.

Słowa kluczowe:

Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nowa moralność, moralne absoluty, wybór, intencja, Antygona, męczeństwo

Anscombe G.E.M. Modern Moral Philosophy, in Philosophy 33 (1958), p. 1-19.

Aristotle, Nicomachean Ethics, ed. by R. Crisp, Cambridge: Cambridge University Press 2004.

Aristotle, Art of Rhetoric [Rhetorica], with an English translation by J.H. Freese, Loeb Classical Library 193, Harvard University Press 1926.

Balthasar H.U. von, Cordula oder der Ernstfall, Einsiedeln: Johannes Verlag 1987.

Diels H., Kranz W., Fragmente der Vorsokratiker, Vol. II, Zürich: Weidmann Verlag 2005.

Fletcher J., Situation Ethics. The New Morality, Louisville, KY: Westminster John Knox Press 1966.

Fuchs J., Personal Responsibility and Christian Morality, Washington, DC: Georgetown University Press 1983.

Goertz S., Autonomie kontrovers. Die katholische Kirche und das Moralprinzip der freien Selbstbestimmung, in: S. Goertz, M. Striet (eds.), Nach dem Gesetz Gottes. Autonomie als christliches Prinzip, Freiburg i.Br.: Herder 2014, pp. 151-197.

John Paul II, Encyclical Letter Veritatis Splendor, 6 August 1993.

Keenan J.F., Distinguishing Charity as Goodness and Prudence as Rightness: A Key to Thomas’s Secunda Pars, in: The Thomist 56 (1992), pp. 407-426.

Keenan J.F., Proposing Cardinal Virtues, in: Theological Studies 56 (1995), pp. 709-729.

Melina L., Morale tra crisi e rinnovamento, Ares: Milano 1993.

Plato, Gorgias, trans. W. Hamilton, Penguin Books, New York 1971.

Rhonheimer M., The Perspective of Morality: Philosophical Foundations of Thomistic Virtue Ethics, Washington, DC: The Catholic University of America Press 2011.

Ross W.D., The Right and the Good, Oxford: Oxford University Press 1930.

Sophocles, The Antigone of Sophocles, ed. by R. Jebb, Cambridge: Cambridge University Press 1891.

Spaemann R., Überzeugungen in einer hypothetischen Zivilisation, In: Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze I, Stuttgart: Klett-Cotta 2010, pp. 285-309.

Spaemann R., Wer hat wofür Verantwortung? Kritische Überlegungen zur Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, in: Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart: Klett-Cotta 2001, pp. 218-237.

Thomas Aquinas, On Evil [De Malo], trans. J.A. Oesterle, J.T. Oesterle, University of Notre Dame Press: Notre Dame, Ind. 2001.

Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, Latin-English Opera Omnia, Steubenville, OH: Emmaus Academic 2019.

Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Latin-English Opera Omnia, Lander, Wyoming: The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine 2012.

Vatican Council II, Pastoral Constitution Gaudium et Spes, 7 December 1965.

Whitman W., Song of Myself, in: Leaves of Grass, New York: Viking Penguin 1959.


Opublikowane
2020-09-15


Kampowski, S. M. (2020). A Tale of Two Women. Reflections on Two Types of Morality, One Hundred Years after the Birth of St. John Paul II: Reflections on Two Types of Morality, One Hundred Years after the Birth of St. John Paul II. Studia Nauk Teologicznych PAN, (15), 213–232. https://doi.org/10.31743/snt.9381

Stephan Martin Kampowski  kampowski@istitutogp2.it
Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia

profesor antropologii filozoficznej w Papieskim Instytucie Teologicznym Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie w Rzymie. Od 2012 roku jest również zapraszany jako profesor na Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza (Angelicum) w Rzymie. Urodził się w Kaufbeuren, w Bawarii, studia uniwersyteckie odbył w Stanach Zjednoczonych, Austrii i we Włoszech. Jego praca doktorska była poświęcona Hannah Arendt i roli św. Augustyna w jej pracy. Została ona opublikowana jako: Arendt, Augustine, and the New Beginning. The Action Theory and Moral Thought of Hannah Arendt (Grand Rapids: Eerdmans 2008). Jego nowsze publikacje obejmują: La fecondità di una vita. Verso un'antropologia del matrimonio e della famiglia (Siena: Cantagalli 2017), Embracing Our Finitude. Exercises in a Christian Anthropology between Dependence and Gratitude (Eugeniusz, OR: Cascade Books 2018).

https://orcid.org/0000-0002-7927-6100