RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Clemens Breuer (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz (UAM Poznań)
Ks. prof. dr Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja)
Ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
Bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz (ChAT Warszawa)
Prof. dr Stefan Iloaie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia
Prof. dr Gerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy)
Ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk (Pontificia Università Gregoriana Rzym, Włochy)
Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz (Bobolanum Warszawa)
Ks. prof. dr Štefan Lenčiš (Katholícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
Ks. prof. Piotr Morciniec (UO Opole)
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UJPII Kraków)
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń)
Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Hiszpania)
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (UŚ Katowice)
Ks. prof. dr Józef Smyksy (Universidad Catolica Boliviana, Cochabamba, Boliwia)