VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL.  Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0860-9411 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

Kolejny tom "Vox Patrum"

2019-07-15

Ukazał się kolejny tom "Vox Patrum"! Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością w zakładce AKTUALNY NUMER! Zgodnie z polityką czasopisma pełny otwarty dostęp online do artykułów będzie możliwy po okresie karencji. Zapraszamy do składania materiałów do kolejnych tomów naszego periodyku! Dziękujemy wszystkim autorom i recenzentom! A księdzu prof. Antoniemu Swobodzie, któremu ten tom jest dedykowany, życzymy: PLURIMOS ANNOS!

Nowości i zmiany!

2019-07-09

Już 15 lipca ukaże się kolejny 71. tom "Vox Patrum". Tym razem - zgodnie z zapowiedziami - będzie on ofiarowany jako Księga Jubileuszowa ks. prof. Antoniemu Swobodzie. Uroczyste wręczenie tomu odbędzie się podczas zjazdu polskich patrologów na Wigrach we wrześniu tego roku. Przygotowany tom zawiera wiele zmian i nowości, które mamy nadzieję, okażą się pomocne i spotkają się z życzliwym przyjęciem. Jednak to nie koniec zmian dotyczących "Vox Patrum". Najpoważniejsza i najbardziej wymagająca czeka nas od nowego roku, kiedy to zgodnie z programem rozwoju czasopisma, przejdziemy na system kwartalny wydawania "Vox Patrum". Zachęcamy zatem już dziś do składania tekstów do publikacji w przyszłym roku. Wydawanie kwartalne wiązać się bowiem będzie ze zmniejszeniem objętości poszczególnych tomów do ok. 10 artykułów w jednym tomie.

"Vox Patrum" otrzymało finansowanie w ramach programu "Działalność Upowszechniająca Naukę"

2019-04-15

Z radością informujemy, że czasopismo "Vox Patrum" jest jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Działalność Upowszechniająca Naukę". Dofinansowanie obejmuje umiędzynarodowienie korpusu recenzentów oraz udostępnienie zawartości "Vox Patrum" szerokiemu gronu czytelników zagranicznych poprzez tłumaczenie publikowanych artykułów na język angielski. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i serdecznie gratulujemy przede wszystkim naszym autorom!  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar
  • POMOERIVM
  • Arianta
  • Index Theologicus - International Bibliography of Theology and Religious Studies
  • BazHum
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)

MNISW
11

Index Copernicus
63.43

 

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Zasady te dostępne są TUTAJ