VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL.  Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0860-9411 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

"Vox Patrum" otrzymało finansowanie w ramach programu "Działalność Upowszechniająca Naukę"

2019-04-15

Z radością informujemy, że czasopismo "Vox Patrum" jest jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Działalność Upowszechniająca Naukę". Dofinansowanie obejmuje umiędzynarodowienie korpusu recenzentów oraz udostępnienie zawartości "Vox Patrum" szerokiemu gronu czytelników zagranicznych poprzez tłumaczenie publikowanych artykułów na język angielski. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i serdecznie gratulujemy przede wszystkim naszym autorom!

"Vox Patrum" w programie MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-04

Z radością informujemy, że czasopismo "Vox Patrum", uzyskawszy wysoką ocenę recenzentów, zostało zakwalifikowane do objęcia go programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych". Dofinansowanie obejmie przede wszystkim umiędzynarodowienie czasopisma oraz przygotowanie do aplikacji do prestiżowych baz referencyjnych. Dziękujemy za starania i troskę o Vox wszystkim naszym czytelnikom, autorom, recenzentom i redaktorom!

Tom 72 (2019) - Afryka Prokonsularna & Miscelanea

2019-02-02

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do kolejnego tomu (72) w którym znajdą się materiały ze spotkania sekcji patrystycznej w Kaliszu poświęcone chrześcijaństwu w Afryce Prokonsularnej (artykuły mogą przesyłać także osoby nie będące wówczas prelegentami) oraz inne teksty dotyczące starożytności chrześcijańskiej (w tym recenzje naukowe, tłumaczenia etc.). Termin nadsyłania artykułów: do końca kwietnia 2019.  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar
  • POMOERIVM
  • Arianta
  • Index Theologicus - International Bibliography of Theology and Religious Studies
  • BazHum
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)

MNISW
11

Index Copernicus
63.43

 

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Zasady te dostępne są TUTAJ