VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL.  Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0860-9411 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

System antyplagiatowy w "Vox Patrum"

2019-11-06

Począwszy od numeru 72 w procesie redakcyjnym "Vox Patrum" stosowany jest profesjonalny system antyplagiatowy iThenticate, który ma zapobiegać wszelkiej nieuczciwości naukowej w postaci plagiatów, autoplagiatów itp. Każdy artykuł po złożeniu do publikacji jest skanowany przez system w celu wykrycia potencjalnych naruszeń praw własności naukowej. Dla uspokojenia informujemy, że pierwsze skanowania złożonych artykułów wskazują na najwyższą uczciwość naukową naszych autorów! Dziękujemy i gratulujemy!

"Vox Patrum" na liście czasopism MNiSW!

2019-07-31

Z radością informujemy, że "Vox Patrum" znalazło się w opublikowanym w dniu 31 lipca 2019 r. wykazie czasopism MNiSW z 20 punktami. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, a przede wszystkim za publikowanie i recenzowanie naszych artykułów. Ze strony Redakcji zapewniamy o dalszej pracy na rzecz rozwoju i doskonalenia "Vox Patrum", ale prosimy również w tym o współpracę.

Kolejny tom "Vox Patrum"

2019-07-15

Ukazał się kolejny tom "Vox Patrum"! Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością w zakładce AKTUALNY NUMER! Zgodnie z polityką czasopisma pełny otwarty dostęp online do artykułów będzie możliwy po okresie karencji. Zapraszamy do składania materiałów do kolejnych tomów naszego periodyku! Dziękujemy wszystkim autorom i recenzentom! A księdzu prof. Antoniemu Swobodzie, któremu ten tom jest dedykowany, życzymy: PLURIMOS ANNOS!  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar
  • POMOERIVM
  • Arianta
  • Index Theologicus - International Bibliography of Theology and Religious Studies
  • BazHum
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)

MNISW
20

Index Copernicus
73,20

 

Część zadań związanych z procesem edytorskim czasopisma "Vox Patrum" finansowana jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019-2020 na podstawie umowy nr 125/WCN/2019/1

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Zasady te dostępne są TUTAJ