Contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul

Ewelina Bekus

UJD w Częstochowie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1971-5845

Łukasz Majewski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie , Poland
https://orcid.org/0000-0001-8181-6092


Abstract

The subject of the article are contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul. In our work, we refer to: The Rule of the Four Fathers, Second Rule of the Fathers, The rules of St. Makary, Eastern Rules and Third Rule of the Fathers. These rules contain rudiments that define the organization of monastic life, including matters related to contacts with the world outside its walls. Therefore, we analyze issues related to: admitting new monks to the community, contacts with pilgrims, receiving guests from the clergy, moving brothers between monasteries, going beyond the walls of the monastery, or contact with women. These rules enrich each other. They explain why these matters were so important and detailed. Such contacts could be dangerous to the spirituality of the brothers and could interfere with the achievement of the overarching goals - serving God and striving for salvation.

Keywords:

monastic rules, monastery, religious orders, Gaul, monastic lifeDruga Reguła Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 55-60.

Reguła Czterech Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 41-54.

Reguła Ojca Makarego, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 61-68.

Reguła Wschodnia, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 75-92.

Trzecia Reguła Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 69-74.

Colombás G.M., Il monachesimo delle origini, t. 1, Milano 1990.

Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tł. J. Dembska, ŹM 22, Kraków – Tyniec 1999.

Guillaumont A., U początków monastycyzmu chrześcijańskiego, tł. S. Wirpszanka, ŹM 38, Kraków 2017.

Hemperek P., Reforma święceń niższych i subdiakonatu, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 16/3-4 (1973) s. 209-229. (Crossref)

Kanior M., Monastycyzm chrześcijański. Geneza, formy, cel, „Peregrinus Cracoviensis” 1 (1995) s. 19-32.

Ościłowski K., Rola starszych w wybranych starożytnych regułach monastycznych, „Vox Patrum” 56 (2011) s. 437-445. (Crossref)

Piłat J., Wstęp, w: Wczesne reguły monastyczne w Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 9-33.

Pochwat J., Specyfika głównych ośrodków życia monastycznego w Galii w IV i V wieku, „Polonia Sacra” 21/3 (2017) s. 107-128. (Crossref)

Starowieyski M., Starożytne reguły zakonne, „Warszawskie Studia Teologiczne” 27/2 (2014) s. 243-251.

Szewczul B., Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych, „Prawo kanoniczne” 60/1 (2017) s. 35-61. (Crossref)

Wygralak P., Znaczenie klauzury w życiu duchowym mniszek. Nauczanie św. Cezarego z Arles, „Vox Patrum” 65 (2016) s. 717-726. (Crossref)

Żurek A., „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku, „Vox Patrum” 55 (2010) s. 809-820. (Crossref)


Published
2021-09-15


Bekus, E., & Majewski, Łukasz. (2021). Kontakty mnichów ze światem pozaklasztornym wedle Wczesnych Reguł Monastycznych z Galii. Vox Patrum, 79, 27–38. https://doi.org/10.31743/vp.12654

Ewelina Bekus  ewa.bekus@wp.pl
UJD w Częstochowie https://orcid.org/0000-0002-1971-5845
Łukasz Majewski 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie https://orcid.org/0000-0001-8181-6092License

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.