The Fathers of the Church on the Way of a Christian to Jesus Christ Based on the Life and Work of Joseph Ratzinger/Benedict XVI

Andrzej Michalik

The Pontifical University of John Paul II in Kraków , Poland

Abstract

The life and work of Joseph Ratzinger/Benedict XVI is deeply and closely intertwined with the Fathers of the Church, teaching and being witnesses of fidelity to Christ. He conversed with the Fathers and included them in the dialogue he conducted with contemporary thought. Through his rich theological achievements, he showed that the thought of the Fathers as witnesses to the faith of the Church in the first centuries, can also help today in a deeper understanding of faith. The Fathers of the Church were not only a constant inspiration for him, but also – especially as the Supreme Shepherd of the Church – he set them as a model of Christian life for the disciples of Christ at the beginning of the third millennium. Therefore, it can be said that on his own example he showed contemporary Christians how, by listening to the teaching of the Fathers and following the example of their lives, they could go to Jesus and follow Jesus.

 

Keywords:

Joseph Ratzinger/Benedict XVI, Fathers of the Church, St. Augustine, the Christian’s way

Keywords:

Joseph Ratzinger, Benedict XVI, Fathers of the Church, St. Augustine, the Christian’s way

Benedykt XVI, Codziennie mówię Bogu moje «tak». Spotkanie z mieszkańcami miasta (9 IX 2006), „L’Osservatore Romano” 11 (2006) s. 12-13.

Benedykt XVI, Św. Augustyn z Hippony (II). Katecheza 16 I 2008, tł. M. Zmuda, w: Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 164-168.

Benedykt XVI, Św. Augustyn z Hippony (IV). Katecheza 20 II 2008, tł. M. Zmuda, w: Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 174-179.

Benedykt XVI, Św. Augustyn z Hippony (V). Katecheza 27 II 2008, tł. M. Zmuda, w: Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 180-185.

Benedykt XVI, Św. Bazyli (II). Katecheza 1 VIII 2007, w: Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 67-70.

Benedykt XVI, Św. Cyprian. Katecheza 6 VI 2007, w: Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 44-48.

Benedykt XVI, Uczmy się pokory od św. Augustyna. Homilia podczas Mszy świętej w parku „Orti Borromaici” (Pawia 22 IV 2007), „L’Osservatore Romano” 6 (2007) s. 9-11.

Benedykt XVI, Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa. Homilia podczas Mszy świętej z okazji inauguracji pontyfikatu (24 IV 2005), „L’Osservatore Romano” 6 (2005) s. 10-12.

Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowinski, Kraków 2001.

Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tł. M. Mijalska, Kraków 2005.

Ratzinger J., Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 8/2: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tł. W. Szymona, Lublin 2013, s. 1084-1098.

Ratzinger J., Jezus z Nazaretu, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 6/1: Jezus z Nazaretu. Studia z chrystologii, tł. M. Górecka – W. Szymona, Lublin 2015, s. 32-582.

Ratzinger J., Moje życie. Wspomnienia z lat 1927-1977, opr. W. Wiśniowski, Częstochowa 1998.

Ratzinger J., „Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże”. Augustyn – pierwszy nowoczesny człowiek. W uroczystość świętego Augustyna, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 1: Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, tł. W. Szymona, Lublin 2014, s. 649-656.

Ratzinger J., O duchowości kapłańskiej. „Na Twoje słowo” (Łk 5,1-11), w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 12: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, tł. M. Górecka – M. Rodkiewicz, Lublin 2012, s. 483-499.

Ratzinger J., Przedmowa do nowego wydania, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 1: Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła, tł. W. Szymona, Lublin 2014, s. 44-53.

Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z Kardynałem rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowinski, Kraków 1997.

Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Warszawa 2000.

Ratzinger J., W drodze do Jezusa Chrystusa, tł. J. Merecki, Kraków 2004.

Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo i religie świata, tł. R. Zajączkowski, Kielce 2004.

Ratzinger J., Wspólnota w drodze. Kościół i jego nieustanne odnawianie się, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 8/2: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tł. W. Szymona, Lublin 2013, s. 1126-1139.

Ratzinger J., Znaczenie Ojców w strukturze wiary, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 9/1: Wiara w Piśmie Świętym i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach, tł. J. Merecki, Lublin 2018, s. 442-462.

Ching Julia – Chan Alan, Dao, w: Leksykon religii, red. H. Waldenfels, tł. R. Malek, Warszawa 1997, s. 82.

Darrieutort A., Droga, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań – Warszawa 1973, s. 220-222.

Dec I., „Homo viator” jako kategoria antropologiczna, „Collectanea Theologica” 2 (1985) s. 5-18.

Gryglewicz F., Droga, EK IV 214-215.

Guerriero E., Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI, tł. J. Tomaszek, Kraków 2018.

Nastałek J., Patrystyczne wątki w „Jezusie z Nazaretu” J. Ratzingera/Benedykta XVI, w: Debata wokół „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI, red. B. Kochaniewicz – B. Ferdek, Wrocław 2014, s. 117-146.

Nastałek J., Via patristica, w: Via Benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. B. Ferdek – W. Trojnar, Wrocław 2019, s. 33-52. DOI: https://doi.org/10.21697/stv.2019.57.1.02

Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tł. D. Chabrajska, Kraków 2006.

Ratzinger G., Mój brat Papież, opr. M. Hesemann, tł. K. Markiewicz, Kraków 2012.

Rowland T., Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, tł. A. Gomola, Kraków 2010.

Seewald P., Benedykt XVI. Portret z bliska, tł. G. Popek, Kraków 2006.

Seewald P., Benedykt XVI. Życie, tł. W. Szymona, Kraków 2021.

Staniek E., Dowartościowanie w Kościele historycznego myślenia. Benedykt XVI i jego ojcowie Kościoła, „Studia Salvatoriana Polonica” 2 (2008) s. 111-122.

Szymik J., Poznanie i metoda w teologii. Zasady podstawowe w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 2 (2010) s. 49-65.

Szymik J., Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, Kraków 2019.

Wasilewski D., Jezus Chrystus uosobieniem i wzorem wspólnoty Boga z ludźmi na podstawie patrystycznych źródeł teologii J. Ratzingera, w: Debata wokół „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI, red. B. Kochaniewicz – B. Ferdek, Wrocław 2014, s. 147-170.

Wojtczak A., Papież teologów. Panorama „stacji” i węzłowych tematów teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, w: Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, red. A. Wojtczak, Poznań 2014, s. 9-56.

Żurek A., Patrystyczne „źródła” «Jezusa z Nazaretu» Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, w: Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. J. Królikowski – P. Łabuda – A. Michalik, Tarnów 2016, s. 57-66.


Published
2023-09-15


Michalik, A. (2023). The Fathers of the Church on the Way of a Christian to Jesus Christ Based on the Life and Work of Joseph Ratzinger/Benedict XVI. Vox Patrum, 87, 267–294. https://doi.org/10.31743/vp.15519

Andrzej Michalik  amichalik@wsd.tarnow.pl
The Pontifical University of John Paul II in Kraków https://orcid.org/0000-0003-0689-5143License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.