Old Testamental miracles in "Paschale carmen" by Sedulius

Tatiana Krynicka

Uniwersytet Gdański , Poland

Abstract

Before turning to the wonderful Saviour’s deeds, that he strives to praise in Paschale Carmen, Sedulius introduces his reader into the old testamental history of salvation. In the Book 1, which fulfils the functions of a preface to the poem, he recounts 18 miracles that took place before Christ was born, since the ages of the Patriarchs to the period of the Babylonian captivity. These relations appear to be separate, self-contained stories. The longest is devoted to the miraculous fate of the prophet Elijah (lines 170-187); in the shortest the poet tells about the Balaam’s donkey, an animal without speech, who spoke to its master with a human voice (lines 160-162). Miracles fascinate Sedulius as extraordinary events, which deny the laws of nature and contradict common sense. At that they are sometimes con­nected with a marvelous metamorphosis. God performs miracles in order to show to the mankind His might, providence and kindness; to educate human beings and to prepare them for the coming of Christ; to foretell cosmic redemption at the end of times. Telling about the old testamental miracles Sedulius tends to refer both to the unbelievers and to the believers the revealed truth. He also aims to awake in the readers’ hearts wonderment, gratitude, love and trust towards the Holy Trinity.

Keywords:

Sedulius, miracle, Bible, metamorphosis, paradox, Elijah, prefiguration, cosmic redemption, Divine Mercy

Ambrosius Mediolanensis, De Noe et arca

Ambroży, De Elia et ieiunio

Aulus Cornelius Celsus, De medicina libri octo, ed. C. Daremberg, Lipsiae 1859

Ausonius, Ephemeris 3, 1, ed. R. Green, Oxford 1991 DOI: https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00090492

Balbuza K., Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa, Poznań 2005

Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, ed. R. Weber, Stuttgart 1983

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kra¬ków 1997

Cytowska M. – Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994

Danielewicz J., Technika opisów w „Metamorfozach” Owidiusza, Poznań 1971

Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt, tłum. i oprac. S. Kobielus, Tyniec 2012

Fontaine J., Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien, Paris 1981

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska – P. Pachciarek – R. Turzyński, wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990

Gacia T., Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007

Gładysz B., Abecedariusz Seduliusza, „Kurjer Poznański” (1936)

Gładysz B., De extremis quibus Seduliana carmina ornantur verborum syllabis inter se consonantibus, Leopoli 1930

Gładysz B., Dogmatyczne teksty w poetyckich utworach Seduliusza. Studium z historii dogmatów V wieku, Poznań 1930

Green R., Latin Epics of the New Testament. Juvencus, Sedulius, Arator, Oxford 2006 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199284573.001.0001

Izydor z Sewilli, Liber de viris illustribus, ed. C. Codoñer Merino, Salamanca 1964

Jelonek T., Księgi historyczne Starego Testamentu, Kraków 2006

Jelonek T., Teologia biblijna, Kraków 2011

Krynicka T., „Desine gentilibus iam inservire poetis…” (Versus XI 9). Chrześcijańscy epicy w bibliotece Izydora z Sewilli, Vox Patrum 60 (2014) 191-207 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3987

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002

Malsbary G., Epic Exegesis and the Use of Vergil in the Early Biblical Poets, „Florilegium” 7:1985 DOI: https://doi.org/10.3138/flor.7.005

Mazzega M., Sedulii Carmen paschale, Buch III, Basel 1996

Miggelbrink R., Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, tłum. A. Wałęcki, Kraków 2005

Ovidius, Metamorphoses, ed. R. Merkel, Lipsiae 1888

Quintilianus, Institutio oratoria, ed. L. Radermacher, Leipzig 1971

Roberts M., Biblical Epic and Rhetorical Paraphrase in Late Antiquity, Liverpool 1985

Roberts M., The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca 1989

Rusecki M., Traktat o cudzie, Lublin 2006

Sedulius, Epistola ad Macedonium

Sedulius, Paschale carmen

Sedulius Caelius, Alegoreza w „Paschale carmen” Seduliusza, RH 48 (2000) z. 3, 93-109

Sedulius Caelius, Inwokacja w „Paschale carmen”, w: Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora J. Kłoczowskiego, red. H. Gapski, cz. 1, Lublin 1998, 30-39

Sedulius Caelius, Opera omnia. Dzieła wszystkie. Tekst łacińsko-polski, tłum. i oprac. H. Wójtowicz, Lublin 1999, 86-221

Słapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010

Springer C., The Gospel as Epic in Late Antiquity: The Paschale carmen of Sedulius, Leiden 1988 DOI: https://doi.org/10.1163/9789004312722

Szczepanowicz B. – Mrozek A., Atlas zwierząt biblijnych: miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2007

Terentius, Andria, ed. J. Sargeaunt, London – Cambridge 1953

Titus Livius, Ab urbe condita, ed. F. Fügner, Leipzig 1926

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006

Wójtowicz H., Apostrofa w I księdze „Paschale carmen” Seduliusza, „Classica Wratislaviensia” 20:1996

Wójtowicz H., Elegia Se¬duliusza, w: Elegia poprzez wieki. Konferencja naukowa 8-9 XI 1994, red. I. Lewandowski, Poznań 1995

Wójtowicz H., Grzech pierworodny w twórczości Seduliusza, Vox Patrum 32-33 (1997) 277-289 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7751

Wójtowicz H., Katecheza w poezji Seduliusza, w: Orbis antiquus: studia filologiczne i patrystyczne. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu profesorowi Henrykowi Wójtowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. N. Widok, Opole 1998

Zawada M., Niewyczerpana historia ognistego proroka. Cykl Eliasza i Elizeusza w komentarzu duchowo-mistycznym, Poznań 2010


Published
2014-09-04


Krynicka, T. (2014). Old Testamental miracles in "Paschale carmen" by Sedulius. Vox Patrum, 62, 331–356. https://doi.org/10.31743/vp.3589

Tatiana Krynicka 
Uniwersytet GdańskiLicense

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
a. In the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
b. Within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
c. In the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
The publisher may grant sub-licenses.
Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.