Theology in Paulinus of Nola's pastoral care

Jerzy Pałucki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The article presents – on the basis of analysies of the selected letters and of Carmen 20 by Paulinus of Nola – different ways to combine contemplatio and ac­tio in his life as a bishop and using theological argumentation in his pastoral care with a special emphasis on the Paulinus’ commitment as a bishop for the poor.

Keywords:

Paulinus of Nola, theology, pastoral care, serving the poor, letters

Conybeare C., Paulinus noster: self and symbols in the letters of Paulinus of Nola, Oxford 2000. DOI: https://doi.org/10.1093/0199240728.001.0001

Fabre P., Saint Pauline de Nole et l’amitié chrétienne, Paris 1949.

Herbert de la Portbarré-Viard G., Descriptions monumentales et discours sur l’édification chez Paulin de Nole. Le regard et la lumière (epist. 32 et carm. 27 et 28), Leiden – Boston 2006. DOI: https://doi.org/10.1163/9789047409519

Joannes Paulus II, Lettera al Vescovo di Nola Umberto Tramma, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II 18/1 (1995) 1293-1297.

Kasprzak D., Il pensiero sociale di Paolino di Nola, SL 2, Supl. 1, Kraków – Oborniki Śląskie 2002.

Kołosowski T., Natura i sens tajemnicy wcielenia Chrystusa oraz jej wpływ na życie moralno-duchowe człowieka w świetle korespondencji św. Paulina z Noli, "Vox Patrum" 38-39 (2000) 281-291. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7248

Lienhard T.J., Paulinus of Nola and early western monasticism with a study of the chronology of his works and an annotated bibliography, 1879-1979, Bonn 1977.

Mencucci A., S. Paolino di Nola, „Impegno e dialogo” 7 (1991) 177-188.

Mratschek S., Der Briefwechsel des Paulinus von Nola: Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen, Göttingen 2002.

Ościłowski K., Ideał chrześcijanina i jego realizacja. Studium pism św. Paulina z Noli, Kraków 2009.

Pałucki J., Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli, SWł 14 (2012) 88-104.

Pałucki J., Epistolografia Paulina z Noli (353- 430). Adresaci oraz okoliczności powstawania listów, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa Księdza Franciszka Drączkowskiego, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 305-313.

Pałucki J., Jezus jako Zbawiciel w nauczaniu Paulina z Noli, VV 1 (2001) 253-269. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1321

Pałucki J., Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli, "Vox Patrum" 57 (2012) 469-481. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4146

Pałucki J., Nawrócenia w IV wieku. Motywy oraz reperkusje społeczne, "Vox Patrum" 32-33 (1997) 187-198.

Pałucki J., Paulin z Noli – asceta i nauczyciel, RT 46 (1999) z. 4, 207-220.

Pałucki J., Paulin z Noli – zapomniany przez wieki, wzorem teologa na dzisiejsze czasy, w: Sprawiedliwość, pokój i radość, red. A. Niemira, Włocławek 2010, 419-428.

Pałucki J., Teologiczna interpretacja działalności budowlanej Paulina z Noli, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska – D. Próchniak, III, Lublin 2002, s. 43-51.

Paolino di Nola, I Carmi, Testo latino con introduzione, trad. italiana, note e indici a cura di A. Ruggiero, t. 1-2, Napoli – Roma 1996.

Paolino di Nola, Le lettere, Testo latino con traduzione italiana a cura di G. Santaniello, t. 1-2, Nola 1992.

Paolino di Nola. Momenti della sua vita e delle sue opere, eds. A. Ruggiero – H. Crouzel – G. Santaniello, Nola 1983.

Prete S., Motivi ascetici e letterari in Paolino di Nola, Napoli – Roma 1987.

Prete S., Paolino di Nola e l’umanesimo cristiano saggio spora il suo epistolario, Bologna 1964.

Ruggiero A., Paolino uomo di preghiera. Drammatizzazione di testi scelti dai Carmi del Santo liberamente tradotti e coordinati, Nola 1988.

Ruggiero A., San Paolino maestro di fede e di vita, Napoli – Roma 1994.

Santaniello G., San Paolino di Nola una vita per Cristo, Napoli 1994.

Skeb M., Christo vivere: Studien zum literarischen Christusbild des Paulinus von Nola, Bonn 1997.

Sorrentino D., L’amore di unità. Amicizia spirituale ed ecclesiologia in Paolino di Nola, „Impegno e Dialogo” 9 (1991) 160-166.

Sorrentino D., La Lettera di Giovanni Paolo II su Paolino di Nola. Commentario teologico spirituale, „Teologia e Vita” 3 (1995) 13-35.

Swoboda A., Chrystus w życiu przyjaciół w listach św. Paulina biskupa Noli (353-431), PzST 8 (1998) 89-96.

Swoboda A., Pojęcie przyjaźni w listach św. Paulina z Noli i św. Sydoniusza Apolinarego. Studium porównawcze, Poznań 1995.

Trout D.E., Paulinus of Nola: life, letters and poems, Berkeley 1999. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520922327

Trout D.E., The dates of the ordination of Paulinus of Bordeaux and his departure for Nola, REAug 37 (1991) DOI: https://doi.org/10.1484/J.REA.5.104642

Vona G., Il matrimonio: i Padri della Chiesa latina: la teologia del matrimonio in S. Paolino di Nola (IV sec. d.C.), Centre for Indian Archeological Research, Arezzo – Changassery 1997.


Published
2014-09-04


Pałucki, J. (2014). Theology in Paulinus of Nola’s pastoral care. Vox Patrum, 62, 427–434. https://doi.org/10.31743/vp.3593

Jerzy Pałucki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-7131-6665License

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
a. In the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
b. Within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
c. In the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
The publisher may grant sub-licenses.
Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.