Aphrahat, Against the Jews, who say that they will Yet be Gathered Together

Andrzej Uciecha

University of Silesia, Katowice , Poland

Abstract

Mowa Przeciwko Żydom, którzy mówią, że na nowo zostaną zgromadzeni jest dziewiętnastym wykładem w całej kolekcji Afrahata. Mędrzec perski kontynuuje i rozwija polemikę z nauczaniem judaizmu i rabinów babilońskiej diaspory. Pers podważa przekonanie Żydów oparte na prorockich obietnicach o ponownym zgromadzeniu Izraela i dowodzi fałszu ich interpretacji. Bóg odrzucił swój Naród Wybrany. Prorockie zapowiedzi odbudowy Izraela wypełnione zostały ostatecznie w powrocie z niewoli babilońskiej. Uprzywilejowaną postacią w antyżydowskiej argumentacji Persa jest prorok Daniel. Jego wizje wypełniły się w Jezusie Chrystusie i w zniszczeniu Jeruzalem, które nigdy już nie zostanie odbudowane.  

Keywords:

Aphrahat, polemics, Jews, anti-Judaism, Syriac, translation

Bardy G., Aphraate ou Pharhad, Catholicisme I 686.

Becker A.H., Anti-Judaism and Care of the Poor in Aphrahat’s Demonstration 20, „Journal of Early Christian Studies” 10/3 (2002) s. 305-327. DOI: https://doi.org/10.1353/earl.2002.0031

Bruns P., Aphrahat, LThK³ I 802-803.

Bruns P., Das Chri stusbild Aphrahats des persischen Weisen, Bonn 1990.

Chavanis J.M., Les lettres d’Afrahat, le sage de la Perse, étudiées au point de vue de l’histoire et de la doctrine (Dissertation), Lyon – Saint-Etienne 1908.

Childers J.W., Disciple of Scripture: Character and Exegesis in Aphrahat, w: Exegesis and Hermeneutics in the Churches of the East: Select Papers from the SBL Meeting in San Diego, 2007, red. Vahan S. Hovhanessian, New York 2009, s. 23-32.

Childers J.W., Humility Begets Wisdom and Discernment. Character and True Knowledge in Aphrahat’s, StPatr 41 (2006) s. 13-22.

Cody A., When is the Chosen People called a Goy?, „Vetus Testamentum” 14 (1964) s. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1163/156853364X00018

Fiano E., Adam and the Logos: Aphrahat’s Christology in Demonstration 17 and the „Imponderables of Hellenization”, „Zeitschrift für Antikes Christentum” 20/3 (2016) s. 437-468. DOI: https://doi.org/10.1515/zac-2016-0046

Fiano E., Aphrahat’s Christology. A Contextual Reading, Duke University 2010.

Grosby S.E., Biblical Ideas of Nationality: Ancient and Modern, Winona Lake 2002. DOI: https://doi.org/10.1515/9781575065342

Hausherr I., Aphraate (Afrahat), DSp I 746-752.

Kessel G.M. – Pinggéra K., A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature, Eastern Christian Studies 11, Leuven – Paris – Walpole 2011.

LaGrand J., The Earliest Christian Mission to „all Nations” in the Light of Matthew’s Gospel, Cambridge 1995.

Lavenant R., Aphraate (270?-345?), NDPAC I 93-96.

Lizorkin E., Aphrahat’s Demonstrations: A Conversation with the Jews of Mesopotamia, CSCO 642, Subsidia 129, Lovanii 2012.

Maude M., Who were the B’nai Q’yâmâ?, JTS 36 (1935) s. 13-21. DOI: https://doi.org/10.1093/jts/os-XXXVI.141.13

Ortiz de Urbina I., Afraate, LThK² I 687.

Parisot J., Aphraates ou Pharhad, DThC I/2, 1457-1463.

Parisot J., Praefatio, w: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894, s. IX-LXXX.

Petersen W.L., The Christology of Aphrahat, the Persian Sage: An Excursus on the 17th Demonstration, „Vigiliae Christianae” 46/3 (1992) s. 241-256. DOI: https://doi.org/10.1163/157007292X00106

Petersen W.L., The Peshitta Its Use in Literature and the Liturgy, ed. Bas ter Haar Romeny, Leiden – Boston 2006.

Pierre M.J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1, SCh 349, Paris 1988, s. 33-202.

Pierre M.J., Thèmes de la controverse d’Aphraate avec les tendances judaïsantes de son Église, w: Controverses des chrétiens dans l’Iran sas sanide (Chrétiens en terre d’Iran II), red. Ch. Jullien, Cahiers de Studia Iranica 36, Paris 2008, s. 115-128.

Simon M., Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’empire romain (135-425), Paris 1948.

Speiser E.A., „People” and „Nation”of Israel, „Journal of Biblical Literature” 79 (1960) s. 157-163. DOI: https://doi.org/10.2307/3264466

Uciecha A., Afrahat, List synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. PSyr 1, 573-726), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 46/1 (2013) s. 18-51 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat. O miłości (Demonstratio Secunda. De caritate. PSyr 1, 48-96), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39/1 (2006) s. 53-67 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O modlitwie (Demonstratio Quarta. De oratione. PSyr 1, 137-182), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 43/1 (2010) s. 31-44 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O obrzezaniu (Demonstratio XI. De circumcisione. PSyr 1, 467-504), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48/2 (2015) s. 344-356 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII. De resurrectione mortuorum. PSyr 1, 361-405), "Vox Patrum" 61 (2014) s. 503-516 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3642

Uciecha A., Afrahat, O pasterzach (Demonstratio X. De pastoribus. PSyr 1, 444-465), "Vox Patrum" 62 (2014) s. 593-602 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3605

Uciecha A., Afrahat, O pokarmach czystych i nieczystych (Demonstratio XV. De dictinctione ciborum. Patrologia Syriaca I, 728-757), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 51/2 (2018) s. 345-360 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. PSyr 1, 408-441), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 47/2 (2014) s. 256-266 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O pokutujących (Demonstratio Septima. De paenitentibus. PSyr 1, 313-360), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 46/1 (2013) s. 5-17 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat. O poście (Demonstratio Tertia. De ieiunio. PSyr 1, 97-136), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 42/1 (2009) s. 85-96 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O synach przymierza (Demonstratio Sexta. De monachis. PSyr 1, 240-312), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 44/1 (2011) s. 177-197 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O szabacie (Demonstratio XIII. De sabbato. PSyr 1, 541-572), "Vox Patrum" 66 (2016) s. 513-526 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3473

Uciecha A., Afrahat, O śmierci i czasach ostatecznych (Demonstratio XXII: De morte et novissimis temporibus, PSyr 1, 992-1049), "Vox Patrum" 69 (2018) s. 797-815 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O święcie Paschy (Demonstratio XII. De paschate. PSyr 1, 505-540), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50/1 (2017) s. 5-18 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat. O wierze (Demonstratio Prima. De fide. PSyr 1, 5-45), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 37/2 (2004) s. 158-170 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, O wojnach (Demonstratio Quinta. De bellis. PSyr 1, 184-237), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 43/2 (2010) s. 248-262 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Afrahat, Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości (Demonstratio XVIII: Adversus Iudaeos de virginitate et sanctitate, PSyr 1, 817-844), "Vox Patrum" 68 (2017) s. 593-604 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002.

Uciecha A., Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, Efrema, Iszodada z Merw i Teodora bar Koni. Zarys problematyki, "Vox Patrum" 67 (2017) s. 673-688. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3421

Uciecha A., Idea walki w ascezie „synów przymierza” na podstawie „Mów” Afrahata, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich (Poznań 13-16 IX 2010), red. D. Bryl, Poznań 2012, s. 526-535.

Uciecha A., Rola i znaczenie „córek przymierza” w Kościele Perskim IV i V wieku, VV 19 (2011) s. 233-246.

Uciecha A., Sekrety duchowej walki w mowie „O wojnach” Afrahata, perskiego Mędrca, "Vox Patrum" 63 (2015) s. 389-396. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3570

Uciecha A., „Sen duszy” w pismach Afrahata, "Vox Patrum" 63 (2015) s. 217-226. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3560

Uciecha A., (tahwəythā) jako metoda egzegetyczna w pismach Afrahata, perskiego Mędrca, BPTh 8/1 (2015) s. 65-80. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2015.005

Uciecha A., „Walka” Złego z „synami przymierza” na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, "Vox Patrum" 59 (2013) s. 209-223. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4024

Uciecha A., Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema, w: Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica 39, ZN UJ 1289, Kraków 2006, s. 113-126.

Uciecha A., Wiara w pismach Afrahata, "Vox Patrum" 61 (2014) s. 479-492. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3640

Vööbus A., Aphrahat, JbAC 3 (1960) s. 152-155.

Wright W., Apocryphal Acts of Apostles, t. 1, London 1871.


Published
2020-09-15


Uciecha, A. (2020). Aphrahat, Against the Jews, who say that they will Yet be Gathered Together. Vox Patrum, 75, 605–630. https://doi.org/10.31743/vp.4991

Andrzej Uciecha  andrzej.uciecha@wp.pl
University of Silesia, Katowice https://orcid.org/0000-0003-2507-8544License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.