The Interrelation between Suffering and Real Happiness of Life on Earth according to the Teaching of Gregory the Great

Oleksandr Kashchuk

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki , Ukraine

Abstract

The article discusses a question of the interrelation between suffering and real happiness of life on earth according to the teaching of Gregory the Great. The Pope teaches that the experience of suffering is related to the participation in real happiness, which consists in the possession of spiritual goods and joy as a result of such possession. Suffering purifies a person from sins and prevents a person from committing it. In suffering, every just person acquires virtues, solidifies and reveals them, and thus acquires the real happiness in life on earth. Therefore, Gregory the Great contends that just people, who are afflicted with suffering, are really happy people.

Keywords:

Gregory the Great, happiness, suffering, Moralia in Iob

Ambrosius, De Iacob et vita beata
Augustinus, De civitate Dei
Augustinus, Enarrationes in Psalmos
Bielas L., Życie codzienne papieża Grzegorza Wielkiego w świetle jego korespondencji, w: Studia i rozprawy ofiarowane prof. T. Górskiemu (Charisteria Tito Górski oblata), red. S. Stabryła — R.M. Zawadzki, Kraków 2003
Blaise A., Dictionnaire Latin-Francais des Auteurs Chretiens, Paris 1954
Carluccio G.C., The seven steps to spiritual perfection according to st. Gregory the Great, Ottawa 1949
Casey M., Spiritual desire in the Gospel Homilies of Saint Gregory the Great, „Cistercian Studies” 16 (1981)
Catry P., Epreuves du juste et mystere de Dieu: Le commentaire litteral du Livre de Job par saint Gregoire le Grand, REAug 18 (1972)
Clemens Alexandrinus, Stromata
Colish M.L., The stoic tradition from antiquity to the early middle ages, t. 2: Stoicism in Christian latin thought through the sixth century, Leiden — New York - Kobenhavn - Koln 1990
Cyprian, Ad Fortunatom
Częsz B., Święty Grzegorz Wielki — wzór człowieka i pasterza, TPatr 2 (2005)
Dagens C., Saint Gregoire le Grand. Culture et experience chretiennes, Paris 1977
Doignon J., „Blessure d ’affliction” et „blessure d ’amour” (Moralia, 6, 25, 42): une jonction de themes de la spiritualite patristiąue de Cyprien a Augustin, w: Gregoire le Grand
Drączkowski F., Cierpienie i śmierć w nauce Ojców Kościoła, w: Homo meditans, t. 13: Cierpienie i śmierć, red. A.J. Nowak, Lublin 1992
Evans G.R., The thought of Gregory the Great, Cambridge 1986
Furman W., Wpływ św. Grzegorza na św. Tomasza z Akwinu w doktrynie o darach Ducha Świętego, Lublin 1961
Gillet R., Introduction, w: Gregoire le Grand, Morales sur Job (I-II), ed. R. Gillet, SCh 32bis, Paris 1975
Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia
Gregorius Magnus, Homiliae in Hiezechielem Prophetam
Gregorius Magnus, Moralia in Job. Introductio: Epistoła ad Leandrum 5, CCL 143
Gwiazda P., Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa 2001
Ignacy, Epistolae
Ioannes Cassianus, Collationes
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja o studium Ojców Kościoła w formacji kapłańskiej, VoxP 10 (1990) z. 18
Lactantius, Divinae institutiones
Langkammer H., Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław 1987
Latusek P., Zagadnienie cierpienia u św. Augustyna, Chorzów 1938
Leclercq J., Aclualite de Gregoire le Grand, w: Gregoire le Grand. Colloąues intemationaux du Centre National de la Recherche Scien- tifiąue, red. J. Fontaine - R. Gillet - S. Pellistrandi, Paris 1986
Leclercq J., Miłość nauki a pragnienie Boga, tłum. M. Borkowska, Kraków 1997
Longosz S., Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej, TST 7 (1979) 49-73
Łapicki B., O spadkobiercach ideologii rzymskiej, Łódź 1962
Małunowiczówna L., Aktuałność Ojców Kościoła, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, red. K. Wojtyła, Lublin 1973, 137-146
Markus R.A., Grzegorz Wielki, tłum. P. Nehring, Warszawa 2003
Morson J., Seeking God by desire, „Cistercian Studies” 2 (1967) 175-185
Nieścior L., Implikacje moralne nauki o czasie w „Moraliach” św. Grzegorza Wielkiego, TPatr 2 (2005)
O’Donnell J.J., The Holiness of Gregory, w: Gregory the Great, red. J.C. Cavadini, London 1995
Orygenes, Exhortatio ad martyrium
Pałucki J., Chrystus Boski lekarz w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Wczesnochrześcijańska asceza, red. F. Drączkowski - J. Pałucki, Lublin 1993
Pellegrino M., Czy Ojcowie Kościoła mają coś do powiedzenia współczesnemu człowiekowi?, VoxP 9 (1989) z. 16, 111-120
Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000
Porcel M., La doctrina monastica de S. Gregorio Magno y la „Reguła Monachorum", Madrid 1951
Rosik S., Finalizm życia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego, Lublin 1980
Rosik S., Twórczość Grzegorza Wielkiego i jej wpływ na myśl średniowiecza, RTK 21 (1974) z. 3
Rush A.C., Spiritual Martyrdom in St. Gregory the Great, ThS 23 (1962)
Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. I, II, IV, Warszawa 1999
Sojka S., Asceza w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego, VoxP 7 (1987) z. 12-13
Sojka S., Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003
Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001
Sparks R., Suffering, w: The new dictionary of catholic spirituality, red. M. Downey, Collegeville 1993
Starowieyski M., Wstęp, w; Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, tłum. E. Szwarcenberg-Czerny, ŹM 30, Kraków 2003
Straw C.E., „Adversitas” et „Prosperitas": une illustration du motif structurel de la complementarite, w: Gregoire le Grand
Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1985
Tertulian, Ad martyres
Tertulian, De patientia
Vogue A. de, „Martyrium in occulto”. Le Martyre du temps depaix chez Gregoire le Grand, Isidore de Seville et Valerius du Bierzo, w: Fructus Centessimus, red. A. A. Bastiaensen - A. Hilhorst - C.H. Kneepkens, Steenbrugis 1989
Vogue A. de, The Views of St. Gregory the Great on the Religious Life in his Commentary on the Book of Kings, „Cistercian Studies” 17 (1982)
Żardecka M., Szczęście, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997

Published
2007-06-15


Kashchuk, O. (2007). The Interrelation between Suffering and Real Happiness of Life on Earth according to the Teaching of Gregory the Great. Vox Patrum, 50, 379–395. https://doi.org/10.31743/vp.6664

Oleksandr Kashchuk 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana FrankiLicense

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.