The Cappadocian Fathers in the Teaching of John Paul II

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

Continet hoc opusculum verba citata de operibus Patrum Cappadociae adhibita ab Ioanne Paulo II in „Angelus Domini”, in institutionibus inter audientias generales dictis, in homiliis in Basilica S. Petri seu Romae habitis et in orationibus ad tempus locutis. Horum Papa pleraąue verba inter audientias generales protulit ea ratione, ąuoniam natura institutionis apud Papam prope actioni pastorali Patrum Ecclesiae est. Nam ut pastores in primis religionis Christianae saeculis, ita Summus Pontifex nostris temporibus, Ioannes Paulus II, eandem doctrinam ad fidem et mores pertinentiam susceperunt.

Keywords:

John Paul Ii, Cappadocian Fathers, Basil the Great, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, teaching

Aby głębiej zrozumieć tajemnicę Boga, człowieka i stworzenia 5 (27 X 1998), OsRomPol 20 (1999) nr 2
Basilio, Opere ascetiche, Torino 1980
Basilius, Adversus Eunomium, PG 29
Basilius, De Spiritu Sancto, PG 32
Basilius, Homiliae in Psalmos, PG 29
Basilius, In Hexaemeron hom., PG 29
Basilius, Regulae fusius tractatae, PG 3
Basilius, Regulae morales, PG 31
Boska pedagogia w objawieniu Osoby Ducha Świętego 1 (22 V III1990), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków - Ząbki 1999
Bóg Jedyny niewysłowioną i przenajświętszą Trójcą: Ojcem, Synem i Duchem Świętym 8 (9 X 1985), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków - Ząbki 1999
Chrystus niech będzie treścią waszego życia 1 (6 IV 1986), w: Nauczanie papieskie, IX/1, Poznań 2005
Chwała Trójcy Świętej w dziejach 5 (9 I I 2000), w: OsRomPol 21 (2000) nr 7-8
Chrześcijanin ożywiany Duchem 1 (13 IX 2000), OsRomPol 22 (2001) nr 1
Definicje soborowe (I) 10 (9 III 1988), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków - Ząbki 1999
Doskonała świętość Maryi 3 (15 V 1996), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków - Ząbki 1999
Duch, który od Ojca i Syna pochodzi 5 (7 XI 1990), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków - Ząbki 1999
Duch „Ożywiciel” a zwycięstwo nad Śmiercią 5 (28 X 1998), w: W drodze do Roku 2000. Katechezy papieskie, Częstochowa 1999
Duch Święty duszą Kościoła 5 (8 VII 1998), w: W drodze do Roku 2000. Katechezy papieskie, Częstochowa 1999
Duch Święty podczas chrztu i w życiu publicznym Chrystusa 3 (3 V I1998), w: W drodze do Roku 2000. Katechezy papieskie, Częstochowa 1999
Gregorius Nazianzenus, Carmina, PG 37
Gregorius Nazianzenus, Carmina dogmatica hymnus, PG 37
Gregorius Nazianzenus, Epistula, PG 37
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36
Gregorius Nazianzenus, Poemata dogmatica hymnus, PG 37
Gregorius Nyssenus, De baptismo, PG 46
Gregorius Nyssenus, De hominis opificio, PG 44
Gregorius Nyssenus, Homiliae in Canticum Canticorum, Roma 1988
Gregorius Nyssenus, In Canticum Canticorum oratio, GNO VI 1-22
Gregorius Nyssenus, In Psalmorum inscriptiones, Roma 1994
Gregorius Nyssenus, Oratio catechetica, PG 45
Gregorius Nyssenus, Teologia trynitaria, Milano 1994
Jałmużna jest otwarciem się ku drugim 3 (28 III 1979), w: Nauczanie papieskie, II/l, Poznań 1990
Pan ogłasza z mocą swe słowo 5 (13 VI 2001), OsRomPol 22 (2001) nr 10
Pieśń Ap 15, 3-4 - hymn uwielbienia 4 (23 VI 2004), OsRomPol 25 (2004) nr 9
Pieśń Dn 3, 52-57 - niech wszelkie stworzenie wielbi Pana 5 (12 XII 2001), OsRomPol 23 (2002) nr 4
Pieśń Dn 3, 57-88. 56 - całe stworzenie wielbi Boga 5 (10 VII 2002), OsRomPol 23 (2002) nr 10-11
Pieśń Iz 2, 2-5 - świątynia Pańska światłością narodów 4 ( 4 IX 2002), OsRomPol 23 (2002) nr 12
Pieśń Iz 40,10-17- dobroć i wielkość Boga 5 (20 X I 2002), OsRomPol 24 (2003) nr 3
Płomień świętości i męczeństwa (26 X I I 1983), w: Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, II, Citta del Vaticano 1986
Psalm 33 - hymn ku czci Bożej Opatrzności 1 (8 VIII 2001), OsRomPol 22 (2001) nr 10
Psalm 51 — błaganie grzesznika 2 (4 XII 2002), OsRomPol 24 (2003) nr 3
Psalm 5 7 - poranna modlitwa w cierpieniu 6 (19IX 2001), OsRomPol 23 (2002) nr 2
Psalm 93 - wspaniałość Boga Stworzyciela 5 (3 VII 2002), OsRomPol 23 (2002) nr 10-11
Psalm 96 - śpiewajcie Panu pieśń nową 5 (18 IX 2002), OsRomPol 23 (2002) nr 12
Psalm 101 - wyznanie żarliwej duszy 2 (30 IV 2003), OsRomPol 24 (2003) nr 10
Psalm 115 — chwała prawdziwego Boga 4 (1 IX 2004), OsRomPol 26 (2005) nr 1
Psalm 117- zachęta do wielbienia Boga za Jego miłość 3 (28X12001), OsRomPol 23 (2002) nr 4
Psalm 148 - hymn na cześć Stwórcy 2 (17 V I I 2002), OsRomPol 23 (2002) nr 10-11
Szacunek dla życia najsłabszych 2 (13 XI 2004), OsRomPol 26 (2005) nr 2
Śladem Ojców Kościoła (4 V III1996), w: Anioł Pański z Papieżem, VI, Roma 1998
Tajemnica paschalna fundamentem daru Ducha Świętego 1 (10 V I 1998), w: W drodze do Roku 2000. Katechezy papieskie, Częstochowa 1999
Trzeba zapobiec katastrofie ekologicznej 2 (1712001), OsRomPol 22 (2001) nr 4,
Trzy Osoby Boże 1 (4 XII 1985), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków - Ząbki 1999
Udział aniołów w dziejach zbawienia 7 (6 VIII 1986), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków - Ząbki 1999
Udział Maryi w dziele zbawienia 5 (25 X 1995), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Maryja, Kraków - Ząbki 1999
Wprowadzenie do liturgii Nieszporów 1 (8 X 2003), OsRomPol 25 (2004) nr 3
Wyrażenie zadowolenia z działalności Patriarchatu i Synodu (13 X 1980), w: Nauczanie papieskie III/2, Poznań 1986

Published
2007-06-15


Widok, N. (2007). The Cappadocian Fathers in the Teaching of John Paul II. Vox Patrum, 50, 213–227. https://doi.org/10.31743/vp.6700

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.