John Paul II and the Organization of Polish Studies on Christian Antiquity

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Hac in dissertatiuncula, plenissima variorum allatorum documentorum, in memoriam revocantur merita primum cardinalis Caroli Wojtyła, postea Joannis Pauli II papae in promovenda studia Polonorum de antiąuitate Christiana tribus in campis: in constituendo Instituto Studiorum de Antiąuitate Christiana in Catholica Universitate Lublinensi (1969), in erigenda Societate Patristica Polonorum (1977) necnon in creando Instituto Patristico Tarnoviae nondum tamen terminato.

Keywords:

John Paul II, ancient Christianity, studies

Andrzejewski R., Sytuacja dydaktyczna patrologii w Seminariach Duchownych, RTK 26 (1979) z. 4, 53-61
Boniecki A., Kalendarium życia Karola Wojtyły, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Kraków 2000
Chrześcijanie, red. B. Bejze, XIII, Warszawa 1984
Dokument Kongregacji „Circa ii costituendo Istituto Patristico Tarnoviense”
Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia - homilie, Kraków 2005
Longosz S., 5-lecie Sekcji Patrystycznej, VoxP 2 (1982) z. 2, 121-135
Longosz S., Instytut Patrystyczny w Tarnowie, VoxP 19 (1999) t. 36-37,135-158
Longosz S., „ Vox Patrum" u Ojca Świętego Jana Pawła II, VoxP 3 (1983) z. 5
Małunowicz L., „ Wuj" Karol, w: Być człowiekiem i chrześcijaninem (W nurcie zagadnień posoborowych 12), red. B. Bejze, Warszawa 1980
Szymusiak J.M., Zjazd patrystyczny w Krakowie, AaCra 2 (1970)

Published
2007-06-15


Longosz, S. (2007). John Paul II and the Organization of Polish Studies on Christian Antiquity. Vox Patrum, 50, 67–99. https://doi.org/10.31743/vp.6734

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.