Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Zanim Państwo prześlą swój artykuł, recenzję lub sprawozdanie do publikacji w czasopiśmie „Studiów Nauk Teologicznych”, prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi autorów tekstów. 

ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE AUTORÓW

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁU ORAZ SPOSÓB JEGO REDAGOWANIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RECENZJI NAUKOWEJ LUB SPRAWOZDANIA ORAZ SPOSÓB ICH REDAGOWANIA

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW

ZASADY REDAGOWANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

ZASADY REDAGOWANIA ABSTRAKTU I SŁÓW KLUCZOWYCH

ZASADY REDAGOWANIA NOTY BIOGRAFICZNEJ 

Jeżeli tekst artykułu, recenzji bądź sprawozdania został zredagowany zgodnie z zasadami przyjętymi w redakcji czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, prosimy zarejestrować się/zalogować się na adres: https://czasopisma.kul.pl/snt/about/submissions

a następnie postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie.  

Autorzy mogą śledzić proces kwalifikacji tekstu na swoim koncie Autora na Platformie Czasopism CzasKUL (link jak wyżej). 

Po przesłaniu artykułu do redakcji (nie dotyczy sprawozdań i recenzji) należy wydrukować, wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE AUTORA, a następnie przesłać je na 

ADRES REDAKCJI: 

Redakcja „Studiów Nauk Teologicznych

ul. Kard. St. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn 

lub przesłać jego skan na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: 

Sekretarz redakcji: dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW

ml.sntpan@gmail.com 

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Marian Machinek

marian.machinek@gmail.com

Publikacja artykułu w czasopiśmie "Studia Nauk Teologicznych PAN" jest bezpłatna.

Poza tym czasopismo nie utrzymuje się z takich środków, jak reklamy.