O czasopiśmie

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

Vox Patrum jest cenione nie tylko ze względu na ukazujące się artykuły (które publikowane są według klucza tematycznego), ale przede wszystkim na zamieszczane bibliografie, przekłady, recenzje i dokumentację życia patrystycznego w Polsce i na świecie. W ostatnim rankingu publikacji naukowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w gronie punktowanych polskich czasopism teologicznych, otrzymało 11 punktów.

Czasopismo ma za zadanie przybliżać szeroko pojęty antyk chrześcijański, zwłaszcza pisma Ojców Kościoła (I-VIII wiek) i ich nauczanie, jak również epokę bizantyńską, a także recepcję myśli wczesnochrześcijańskiej w późniejszych wiekach. Dokumentuje również życie patrystyczne w Polsce i na świecie poprzez publikację recenzji nowych książek, corocznych bibliografii z zakresu literatury wczesnochrześcijańskiej oraz informacji na temat organizowanych kongresów i sympozjów patrystycznych.