Kontakt

REDAKCJA "VOX PATRUM"
ul. Chopina 29/5a
20-029 LUBLIN
(081) 445-30-80
voxpatr@kul.lublin.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
Redaktor naczelny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński