Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny:
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL

Redaktor – Sekretarz Redakcji:
dr Dawid Mielnik

Redaktor językowy (angielski):
Br. prof. dr Reginald Cruz CFX (Tangaza University College, Kenia)

Redaktorzy tematyczni:
ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Ewa Osek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Rada Naukowa:
ks. dr hab. Stanisław Longosz – redaktor założyciel (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Agnes Bastit-Kalinowska (Université de Lorraine, Metz)
o. prof. dr hab. Theofried Baumeister OFM (Johannes Gutenberg Universität, Moguncja)
o. prof. dr hab. Pierre-Maurice Bogaert OSB (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
bp prof. dr Enrico Dal Covolo SDB (Pontificia Università Lateranense, Rzym)
ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL, Lublin)
prof. dr Ana Maria Castelo Martins Jorge (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona)
ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (KUL, Lublin)
prof. dr Isidro Lamelas OFM (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona)
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL, Lublin)
bp prof. dr hab. Jan Śrutwa (KUL, Lublin)