"Vox Patrum" na liście czasopism MNiSW!

2019-07-31

Z radością informujemy, że "Vox Patrum" znalazło się w opublikowanym w dniu 31 lipca 2019 r. wykazie czasopism MNiSW z 20 punktami. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, a przede wszystkim za publikowanie i recenzowanie naszych artykułów. Ze strony Redakcji zapewniamy o dalszej pracy na rzecz rozwoju i doskonalenia "Vox Patrum", ale prosimy również w tym o współpracę.