Tom 71 (2019) - Księga Jubileuszowa dla ks. dr. hab. Antoniego Swobody prof. UAM

2018-10-16

Kolejny 71 tom czasopisma patrystycznego "Vox Patrum" będzie dedykowany ks. prof. Antoniemu Swobodzie. Zachęcamy do przesyłania tekstów do tego tomu. Zgodnie z tradycją tematyka tekstów nie jest określona. Artykuły prosimy przesyłać do końca stycznia 2019 roku.