Christus resurrexit vere!

2020-04-12

"Nie bójcie się!" (Mt 28,10). W tym trudnym czasie, pełni ufności w słowa Zmartwychwstałego Pana wszystkim naszym autorom, recenzentom, czytelnikom i przyjaciołom składamy życzenia błogosławionych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy! Jako drobny dar wielkanocny już dzisiaj udostępniamy w otwartym dostępie tom 72 "Vox Patrum".