Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych z języka greckiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kalinkowski, Warszawa 1985, PAX, s.136.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1985-08-17


Stępniewska, A. (1985). Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych z języka greckiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kalinkowski, Warszawa 1985, PAX, s.136. Vox Patrum, 8, 393-394. https://doi.org/10.31743/vp.10445

Alicja Stępniewska 
Polska  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>