Wiesław Woźniak, Sulpicjusz Sewer. Żywot świętego Marcina. Wstęp – przekład – komentarz, Lublin 1985, maszynopis, s. 102 + 7 tabel.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Kaczmarkowski, M. (1987). Wiesław Woźniak, Sulpicjusz Sewer. Żywot świętego Marcina. Wstęp – przekład – komentarz, Lublin 1985, maszynopis, s. 102 + 7 tabel. Vox Patrum, 12, 469-470. https://doi.org/10.31743/vp.10570

Michał Kaczmarkowski 
Polska  Poland
Most read articles by the same author(s)