Elżbieta Krych, Symplicjusz. Listy. Wstęp – przekład – komentarz, Lublin 1986, maszynopis, s. XXIV + 60.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Longosz, S. (1987). Elżbieta Krych, Symplicjusz. Listy. Wstęp – przekład – komentarz, Lublin 1986, maszynopis, s. XXIV + 60. Vox Patrum, 12, 473-474. https://doi.org/10.31743/vp.10572

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>