Barbara Poniatowska, Św. Ambroży, Pouczenie dziewicy i wieczne dziewictwo Najświętszej Maryi Panny (Wstęp, przekład, komentarz), Lublin 1987, maszynopis, s. XXV + 56.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Longosz, S. (1987). Barbara Poniatowska, Św. Ambroży, Pouczenie dziewicy i wieczne dziewictwo Najświętszej Maryi Panny (Wstęp, przekład, komentarz), Lublin 1987, maszynopis, s. XXV + 56. Vox Patrum, 12, 474. https://doi.org/10.31743/vp.10574

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>