Maria Jaczynowska, Religie świata rzymskiego. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 319 + ilustracje (149).


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Dzielska, M. (1987). Maria Jaczynowska, Religie świata rzymskiego. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 319 + ilustracje (149). Vox Patrum, 12, 478-486. https://doi.org/10.31743/vp.10576

Maria Dzielska 
Polska  Poland
Most read articles by the same author(s)