Muzoniusz Rufus, Czy wszystkie urodzone dzieci mają być wychowywane? Diatryba XV A-BAbstract

Nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Muzoniusz Rufus, Czy wszystkie urodzone dzieci mają być wychowywane? Diatryba XV A-B. Vox Patrum, 69, 783-796. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3287

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>