Marek Mnich, Rozmowa z prawnikiem (Disputatio cum quodam causidico, CPG 6097)


Published : 2018-12-16


Latawiec, Z., Warzocha, M., & Żółtaszek, K. (2018). Marek Mnich, Rozmowa z prawnikiem (Disputatio cum quodam causidico, CPG 6097). Vox Patrum, 69, 863-902. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3291

Zofia Latawiec 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Michał Warzocha 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Kamil Żółtaszek 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Most read articles by the same author(s)