Aphrahat, Demonstratio XIII: De sabbato


Abstract

Nie dotyczy


Keywords

Afrahat; De sabbato; translation

Nie dotyczy

Published : 2016-12-15


Uciecha, A. (2016). Aphrahat, Demonstratio XIII: De sabbato. Vox Patrum, 66, 513-526. https://doi.org/10.31743/vp.3473

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>