Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym, świat starożytny w pamięci i niepamięci (Poznań, 20-22 IX 2017)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Kochanek, P. (2018). Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym, świat starożytny w pamięci i niepamięci (Poznań, 20-22 IX 2017). Vox Patrum, 70, 770-778. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3675

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>