Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Księdzu Profesorowi Markowi Starowieyskiemu (Warszawa, 12 XII 2017)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Grzywaczewski, J. (2018). Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Księdzu Profesorowi Markowi Starowieyskiemu (Warszawa, 12 XII 2017). Vox Patrum, 70, 792-804. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3681

Józef Grzywaczewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Most read articles by the same author(s)