Małgorzata Dąbrowska, Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, Wrocław 2015, Wydawnictwo Chronicon, ss. 362.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kozłowski, M. (2018). Małgorzata Dąbrowska, Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, Wrocław 2015, Wydawnictwo Chronicon, ss. 362. Vox Patrum, 68, 641-647. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3749

Michał Kozłowski 
Lublin  Poland
Most read articles by the same author(s)