Wokół Soboru Nicejskiego ciąg dalszy. Kilka precyzacji w odpowiedzi na artykuł recenzyjny Sławomira Bralewskiego: Wokół Soboru Nicejskiego (325): na kanwie monografii autorstwa Henryka Pietrasa SJ, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, 75-98.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Pietras, H. (2018). Wokół Soboru Nicejskiego ciąg dalszy. Kilka precyzacji w odpowiedzi na artykuł recenzyjny Sławomira Bralewskiego: Wokół Soboru Nicejskiego (325): na kanwie monografii autorstwa Henryka Pietrasa SJ, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, 75-98. Vox Patrum, 68, 706-714. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3761

Henryk Pietras 
Pontificia Università Gregoriana a Roma  Italy