Tomasz z Akwinu i Ojcowie greccyAbstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Figiel, J. (2018). Tomasz z Akwinu i Ojcowie greccy. Vox Patrum, 68, 840-840. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3794

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>