Jan Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził Jan Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 242.Abstract

nie dotyczyPublished : 2016-12-15


Szczur, P. (2016). Jan Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził Jan Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 242. Vox Patrum, 66, 622-626. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3807

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>